Contact
Joppelaan 54
7213 AD Gorssel
info@wmoraadlochem.nl

Welkom bij de Wmo-raad Lochem


Iets te melden: laat het ons weten!

 

Het Dagelijks Bestuur vergadert 14 dagen voor de Wmo-raad vergadering.


Elke tweede woensdag van de maand vergadert de gehele Wmo-raad in Lochem. Wilt u een onderwerp of kwestie aan de orde stellen, neem dan contact op met Alize van Engelen,
secretaris via info@wmoraadlochem.nl

 

 

lees hier de laatste nieuwsbrief

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) draagt gemeenten op voorwaarden te scheppen voor een lokale samenleving waarin élke burger, jong of oud, arm of rijk, zwart of wit, met of zonder beperkingen mee kan doen.


Het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, B&W) betrekt burgers bij het maken van participatiebeleid door advies te vragen aan de onafhankelijke Wmo-raad Lochem.

De leden van de Wmo-raad volgen gemeentelijk beleid actief en kritisch, stellen vragen en signaleren knelpunten. Ook denken zij mee over de toekomst en doen voorstellen voor verbetering en vernieuwing.

Het belang van burgers staat voorop.
 
De Wmo-raad adviseert over het beleid van de gemeente en niet over het oplossen van individuele problemen tussen burgers en overheid. Als burgers bij de Wmo-raad aankloppen met hun persoonlijke ervaringen kan dit leiden tot een advies in het algemeen belang.

 

 

05 mei 2017
Advies Regionale Inkoop Nota 2019
Lees meer
28 april 2017
Advies Herijking visie Participatie
Lees meer
28 april 2017
Advies Minimabeleid Perspectief
Lees meer
26 april 2017
Jaarverslag 2016 is uit!
Lees meer